О компании

ДСис – производитель, поставщик и эксперт в сейсмическом и геотехническом оборудовании.

ДСис предлагает комплексные услуги для решения задач сейсмологического, сейсмометрического и геотехнического мониторинга; от создания технического задания до строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая поставку оборудования.

ДСис работает на территории России и стран СНГ.

ДСис – эксклюзивный дистрибьютор Guralp на территории России, Казахстана, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Киргизии; а также дистрибьютор Encardio Rite на территории России и Белорусии.

ДСис – это команда.

Лучше всего о нашей работе расскажут наши проекты.

About company

DSYS is an expert in the seismic equipment.

DSYS offers comprehensive services to solve the problems of seismological, seismometric and geotechnical monitoring; from the creation of technical specifications to the construction and installation works, including a supply of equipment.

DSYS works on the territory of Russia and CIS countries.

DSYS is an exclusive distributor of Guralp on the territory of Russia, Kazakhstan, Belarus, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia and Kyrgyzstan; and a distributor of Encardio Rite on the territory of Russia and Belarus.

DSYS is the Team!

Our projects talk about our work better than anything else.

Компания туралы

ДСис – сейсмикалық жабдықтаудық эксперті.

Шартты жинақтаудағы есептерді шығару үшін, сейсмометриялық, сейсмологиялық және геотехникалық мониторингтарды береді. Техникалық тажырмаларды құрудан бастап, құрылыс жұмыстарына дейін, жабдықтарды орнатуды қоса алғанда.

ДСис – Ресей өңірінде жұмыс істейді ТМД.

ДСис – эксклюзивті дистрибьютор Guralp в Ресей, Қазақстан, Беларус, Түркімен, Өзбекстан, Тәжікстан, Армения және, Қырғыз елінде, сондай-ақ, Encardio Rite дистрибьюторы Ресейде және Беларуссияда .

ДСис – бірі команда.

Біздің жобалар.

Մեր մասին

ДСис – ը սեյսմիկ սարքավորումների փորձագետն է:

ДСис – ը առաջարկում է համալիր ծառայություններ սեյսմոլոգիական, սեյսմոմետրիկ և երկրատեխնիկական դիտարկումների խնդիրների լուծման համար, սկած տեխնիկական առաջադրանքի ստեղծումից միչև շինմոնտաժային և շահագործմանը հանձնելու աշխատանքների, նեռարելով սարքավորումների առաքումը:

ДСис – ը գործում է Ռուսաստանի Դաշնության և Անկախ Պետությունների Համագործակցություն տարածքում:

DSis- ը Guralp- ի բացառիկ դիստրիբյուտորն է Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելառուսում, Թուրքմենստանում, Ուզբեկստանում, Տաջիկստանում, Հայաստանում և Ղրղզստանում, ինչպես նաև Encardio Rite դիստրիբյուտորը Ռուսաստանում և Բելառուսում:

ДСис – ը դա թիմ է:

Ավելի լավ մեր աշխատանքի մասին կպատմեն մեր նախագծերը:

Дар бораи ширкат

ДСис – коршиносї соњаи таљњизотњои сейсмикї.

ДСис маљмўаи хадамот барои њалли масъалањои мониторинги сейсмикї, сейсмометрикї ва геотехникї; тањияи супоришњои техникї то корњои бинокорию васлгарї, бакорандозию танзимкунї ва њамчунин дастрас кардани таљњизотро пешнињод менамояд.

ДСис – дар њудуди Россия ва ИДМ (СНГ) фаъолият мекунад.

ДСис – дистрибютори эксклюзивии ширкатї Guralp дар Россия, Ќазоќистон, Белоруссия, Туркманистон, Узбекистон, Тољикистон, Арманистон ва Ќирѓизистон мебошад, инчунин дистрибютор Encardio Rite дар Русия ва Беларус мебошад.

ДСис – як даста аст.

Дар бораи фаъолияти бењтар аз њама лоињањои мо шањодат медињад.

Компания хакида

ДСис – сейсмик асбоблар бўйича эксперт.

ДСис корхонаси сейсмологик, сейсмометрик и геотехник мониторинг масалаларини ечиш учун техник топшириқни яратишдан бошлаб қурилиш-монтаж, ўрнатиб ишга тушириш ва созлаш ишларигача, асбобларни етказиб беришни ўз ичига олган ҳолда, комплекс хизматларни тавсия этади.

ДСис Россия ва собиқ МДХ худудида ўз фаолиятини олиб боради.

ДСис – Guralp ва компанияларининг Россиия, Козоғистон, Белоруссия, Туркманистон, Ўзбекистон, Тожикистон, Арманистон ва Қирғизистон худудларида эксклюзив дистрибьютери ҳисобланади, shuningdek, Rossiya va Belorusiyada Encardio Rite distribyutori.

ДСис – бу команда.

Бизнинг фаолиятимиз хақида хаммадан ҳам бизнинг лойиҳаларимиз гапириб беради.

Наши проекты на карте:

СMG-6TD ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА подробнее о проекте
СЕЙСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ CERTIMUS ДЛЯ ПЕРМСКГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА УРО РАН подробнее о проекте
Апатиты для Системы геодинамического мониторинга в морской акватории.

 Успешное завершение проекта и не только!

подробнее о проекте
Системы комплексного наблюдения за геодинамическими процессами (сейсмической и вулканической активностью) на Курильских островах Кунашир и Итуруп

 Обширный комплекс работ по сейсмо и видео мониторингу

подробнее о проекте
Техническое обслуживание локальной сейсмологической сети Дагестанского филиала (ПАО "РусГидро" - "Дагестанский филиал") подробнее о проекте
Техническое обслуживание сейсмической аппаратуры в Урочище «Джой» и Урочище «Джойская Сосновка» Саяно-Шушенской ГЭС подробнее о проекте
Апатит-А для ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" подробнее о проекте
Велосиметры CMG-6T для Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) подробнее о проекте
Экспедиция ТРАНСАРКТИКА 2019

 Оборудование, используемое для масштабного проекта Росгидромета, продолжающего исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике. 

подробнее о проекте
Новые модели цифровых акселерометров Апатит-А для Армении подробнее о проекте
Система сейсмометрического мониторинга для Сангтудинской ГЭС-1

Система базируется на использовании цифровых акселерометров CMG-5TDE  и велосиметров CMG-6TD 

подробнее о проекте
Чиркейская ГЭС

Использовались акселерометры с нестандартными техническими характеристиками 

подробнее о проекте
Сейсмический мониторинг территорий АЭС

АО «Атомэнергопроект» устанавливает станции для сейсмического мониторинга на АЭС 

подробнее о проекте
Сейсмологический мониторинг Алматы

Как используют оборудование Guralp в ИГИ НЯЦ РК

подробнее о проекте
Мониторинг деструкций ледников, Шпицберген

Оборудование, используемое в круглогодичном сейсмоинфразвуковом комплексе мониторинга опасных геодинамических явлений в Западно-арктическом регионе

подробнее о проекте
Егорлыкская ГЭС, Ставрополье

На плотине Егорлыкского водохранилища ведутся наблюдения за поровым давлением воды

подробнее о проекте
Регистрация микросейсм на дальнем востоке

В марте 2016 года два цифровых широкополосных трёхкомпонентных акселерометра CMG-5TDE были отправлены в Хабаровск.

подробнее о проекте
Сейсмостанция ''Владивосток''

В Хасанском районе Приморского края будет запущена сейсмическая станция для мониторинга за взрывами.

 

подробнее о проекте
Комплекс скважинного сейсмического оборудования

Поставка для ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" 

подробнее о проекте
Оборудование АСФ ФИЦ ЕГС РАН, Новосибирск

О применении сейсмической аппаратуры в Алтае-Саянском филиале ФИЦ ЕГС РАН 

подробнее о проекте
Система Государственной сейсмологической службы Туркменистана

Датчики Guralp используются в региональных сейсмических сетях Академии наук Туркменистана 

подробнее о проекте
Регистрация вулканического дрожания и землетрясений на Камчатке

Используются широкополосные трёхкомпонентные велосиметры со встроенным регистратором

подробнее о проекте
Система Индустриальной Антисейсмической Защиты

 ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" разработал Систему Индустриальной Антисейсмической Защиты

подробнее о проекте
Региональные сейсмические сети

CMG-6TD используется в региональных сейсмических сетях Геофизической Службы РАН

подробнее о проекте
Сейсмический мониторинг событий Непальского землетрясения

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) регистрировал события Непальского землетрясения 2015 года

подробнее о проекте
Сулакский каскад ГЭС, Дагестан

На Сулакском каскаде ГЭС была установлена система сейсмического мониторинга, включающая 13 широкополосных сейсмических станций

подробнее о проекте
Земля Франца-Иосифа

Институт Экологических Проблем Севера г. Архангельск установил на Земле Франца Иосифа датчик для полярных исследований и модифицированный регистратор, которые работают до –55 °С

подробнее о проекте
Централизованная система сбора и анализа сейсмометрических данных

Централизованная система для мониторинга состояния зданий и сооружений

подробнее о проекте
Санно-бобслейная трасса

Система сейсмического мониторинга санно-бобслейной трассы включает скважинный и поверхностный акселерометры 

подробнее о проекте
Кашаганское месторождение, Казахстан

На месторождении Кашаган в Казахстанской части Каспийского моря была установлена система сейсмического мониторинга, состоящая из 11 скважинных приборов

подробнее о проекте
Сейсмический мониторинг, Узбекистан

Сеть сейсмологического мониторинга Института сейсмологии Академии наук Республики Узбекистан 

подробнее о проекте
Сейсмические станции Саяно-Шушенской ГЭС

Станции сейсмологического мониторинга и установленное на них оборудование

подробнее о проекте
Сейсмические станции Новосибирской ГЭС

Станции сейсмологического мониторинга и установленное на них оборудование 

подробнее о проекте
Комплекс «Континенталь», г.Москва

Система сейсмометрического мониторинга за состоянием многофункционального жилого комплекса, высота которого составляет 184 м

подробнее о проекте